April 22, 2009

MACRO III

1 comment:

Charlotte Tollstén said...

Spindelnät är så vackra....
Så bräckliga.....

Vackert med solen genom de tunna trådarna.